Urostlý javor babyka (Acer campestre), Brno - park Božetěchova

27.11.2013 22:01
Název: javor babyka - javor poľný - Acer campestre
Čeleď: javorovité – Aceraceae
Synonyma: Javor polní, Acer trilobum, Acer austriacum
Obvod: 470 cm (ve výšce 1,3 m)
Výška: cca 24 m
Věk: cca 100 let
Lokalita: Park na ulici Božetěchova, v sousedství Kláštera kartuziánů a Kostela Nejsvětější Trojice. GPS souřadnice: Loc: 49°13'41.381"N, 16°35'48.115"E
Druh ochrany: žádný
Popis druhu:
Keř nebo malý strom (10–20 m), pomalu rostoucí, s podélně rozpraskanou borkou a kulovitou korunou. Kmen často zprohýbaný. Letorosty jsou žlutohnědé, krátce pýřité a mají někdy korkovitá žebra. Listy jsou 3–5laločné, 5–10 cm široké, laloky tupé. Čepel je svrchu zelená, na rubu žlutozelená.
 
Ekologie:
Nenáročná a skromná dřevina, snáší zastínění, sucho i vlhko, mělké půdy. Je to strom pahorkatin a nižších poloh, světlých lesů, lesostepí, křovinatých, výslunných strání, polních mezí, lužních lesů (nesnáší však záplavy). Snadno obráží z pařezů.
 
Rozšíření:
Evropa, Malá Asie, Kavkaz, Írán.
 
Význam:
Díky pomalému růstu má tvrdé a kvalitní dřevo (nejkvalitnější ze všech našich javorů), které se s oblibou používalo na výrobu dýmek. V současnosti lesnicky i sadovnicky pěstovaná dřevina. Ve výsadbách se používají jako solitera, ale i do skupi a do alejí.
 
Poznámka k tomuto exempláři:
Na babyku mohutný strom, pokud je mi známo, je to největší Acer campestre v Brně. Tvoří dominantu a významný kompoziční prvek v centrální části parku, který vznikl na místě bývalé kartuziánské zahrady. Téměř s jistotou pochází z první fáze rekonstrukce, která probíhala ve 20. letech 20. století. Babyka za těch necelých sto let vyrostla do krásy a v sousedství brněnských památných stromů by jí to velmi slušelo. V roce 2008 kandidovala na Brněnský strom roku.
Pro zajímavost, orientační ekologická hodnota tohoto stromu, spočítaná podle metodiky AOPK, je asi 900 tis. Kč (v cenách 2008).
Zdroje:
Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, 1. díl, Academia Praha
Hurych, V. (1985): Sadovnictví, SZN Praha
Koblížek, J. (2000): Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků, Freedom DTP Studio a nakladatelství SURSUM Tišnov
kolektiv autorů (1997): Květena ČR, 5. díl, Academia Praha
 
Poslední aktualizace článku: 27.11.2013

Diskusní téma: Urostlý javor babyka (Acer campestre), Brno - park Božetěchova

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek