Svitel latnatý (Koelreuteria paniculata), Brno - Hlinky

08.03.2014 16:52
Název: svitel latnatý - jaseňovec metlinatý – Koelreuteria paniculata
Čeleď: mýdelníkovité – Sapindaceae
Zajímavost: Josef Gottlieb Koelreuter (1733 – 1806) byl německý botanik. Pracoval jako profesor v Karlsruhe. Byl prvním, kdo se zabýval rozmnožováním cévnatých rostlin, poznal podstatu vzniku rostlinných kříženců a objevil pohlavnost při rozmnožování rostlin.
Synonyma: Quercus pedunculata, Quercus femina, Quercus fructipendula
Obvod: 162 cm
Výška: neměřeno
Věk: 80+ (střílím od boku, vůbec si netroufám hádat)
Lokalita: Brno – Pisárky, Hlinky 144. GPS souřadnice: Loc: 48°59'22.608"N, 16°47'11.628"E
Datum vyhlášení: dřevina není zapsána mezi památnými stromy
 
Popis druhu:
Opadavý malý strom nebo keř, dorůstající 5–10 (15) m výšky, s kulovitou nebo kopulovitou korunou. Kmen se brzy větví, větve jsou vystoupavé nebo příkře vzpřímené, často pokroucené nebo zakřivené. Letorosty jsou červenavě hnědé, tenké. Borka je drsná, hnědá až šedivá, odlupující se.
Listy má střídavé, 1–2× zpeřené, 15–35 cm dlouhé, lístky vejčité, 3–8 cm dlouhé, hrubě nepravidelně pilovité, na rubu chlupaté. Na podzim se vybarvují do žluta.
Kvete žlutě v VII-IX, v řídkých 20–40 cm dlouhých latách. Plodem je nafouklá tobolka, asi 5 cm dlouhá a 3 cm široká, podlouhle vejcovitá, papírovitá, hnědá.
 
Ekologie:
Vyžaduje chráněnou, výslunnou a teplou polohu. Nenáročná na půdu, vápnomilná, snáší lehké a suché půdy.
 
Původ a rozšíření:
Původem v severní Číně a Koreji, do Evropy se dostal v 18. století.
 
Význam:
U nás poměrně vzácně vysazován v parcích a městech, i jako stromořadí. Je to atraktivní dřevina pro své květy, na podzim vybarvené listy a velké nafouknuté plody po odkvětu.
 
Poznámka k tomuto exempláři:
Pro mne nečekaný a báječný objev, nečekal jsem v Brně tak velký a starý exemplář. Byl kdysi vysazen v zahradě u velké vily v Pisárkách na ulici Hlinky. Dnes tam sídlí banka. Strom roste hned u vchodu, u ohradní zdi. Je zastíněn a utiskován okolními stromy, ale přesto se zdá být vitální. V každém případě by mu prospělo, kdyby se méně hodnotný porost v okolí rozvolnil, svitel byl řádně ošetřen a případně zakonzervován, ale hlavně – kdyby byl zapsán mezi brněnské památné stromy. Podle mne by si to tento jedinec zasloužil.
 
Zdroje:
Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, 1. díl, Academia Praha
Hecker U. (2003): Stromy a keře, REBO
Hurych, V. (1985): Sadovnictví, SZN Praha
Koblížek, J. (2000): Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků, Freedom DTP Studio a nakladatelství SURSUM Tišnov
kolektiv autorů (1997): Květena ČR, 5. díl, Academia Praha
Kremer B. (1995): Stromy, Knižní klub a IKAR, Praha
Mareček F. (1997): Zahradnický slovník 3, Praha

Diskusní téma: Svitel latnatý (Koelreuteria paniculata), Brno - Hlinky

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek