Starý buk lesní (Fagus sylvatica) v lese u obce Mukařov - Žernovka

01.11.2013 20:22
Název: buk lesní - buk lesný – Fagus sylvatica
Čeleď: bukovité – Fagaceae
Synonyma: Fagus moesiaca
Obvod: 415 cm
Výška: 23 m
Věk: 150+
Lokalita: GPS souřadnice: 49°;59'39.029 N , 14°;45¨'14,612 E. Je to při jízdě po silnici ze Žernovky k silnici č. 2 (Praha - Kutná Hora) - směr Louňovice. Roste přímo u dopravní značky "konec uzavřené obce Žernovka", a to vpravo při lesní cestě (pěšině) cca 60 m od silnice.
Datum vyhlášení: není zapsán jako památný strom
Popis druhu:
Mohutný strom, dorůstající do výšky 25–30 (40) m, s velmi hustou, rozložitou a kulovitou korunou. Listy jsou elipčité až vejčité, 5–10 cm dlouhé, celokrajné. Borka je stříbrošedá, až do stáří hladká.
 
Ekologie:
U nás je rozšířen hlavně v podhůří a nižších horských pásmech. Nejlépe se mu daří ve středních a vyšších polohách, v nížinách na severních svazích. Snáší stín, na hlubokých půdách snese i sucho. Nemá rád kyselé a chudé půdy. Dožívá se do 400 let.
 
Rozšíření:
Evropa
 
Význam:
Použitelný v lesnictví i sadovnictví. Pro své mohutné rozměry se většinou používá jako solitera, oblíbené jsou červenolisté a převislé kultivary. Dřevo je tvrdé, těžké a pevné, ale málo pružné a trvanlivé. Používá se v nábytkářství. Z bukvic se dříve lisoval olej.
 
Poznámka k tomuto exempláři:
Fotky a popis tohoto zajímavého buku nám poslal Ing. Jiří Stach. Strom roste nedaleko jeho bydliště ve smrkové monokultuře, skoro by se chtělo říct "jako růžička mezi trním". Je to zajímavý pohled, když člověk projde mezi smrky a na malé mýtině uprostřed lesa narazí na takového elegána v nejlepších letech. Rozumím tomu, že pan Stach k buku rád chodí a fotí si jej. Také bych to dělal, bydlet poblíž.
Buk má uvnitř kmene rozsáhlou dutinu, k severní straně otevřenou tak, že do ní proleze dítě. Menším otvorem pak ústí asi ve třech metrech výšky. Tento zdravotní handicap však nemusí vůbec nic znamenat. Strom je chráněný před přímými vlivy počasí okolním porostem, takže podlehnout větru by v brzké době (několika set let) nemusel. A co víc, dutina ve kmeni je určitě hojně vyhledávána nejrůznějšími živočichy - od ptáků a netopýrů až po spoustu nejrůznějšího hmyzu. A i proto přejme buku v Mukařově dlouhý život.
Zdroje:
Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, 1. díl, Academia Praha
Hurych, V. (1985): Sadovnictví, SZN Praha
Kavka, B. (1995): Sadovnická dendrologie I. – Listnaté stromy, EDEN Brno
Koblížek, J. (2000): Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků, Freedom DTP Studio a nakladatelství SURSUM Tišnov
kolektiv autorů (1990): Květena ČR, 2. díl, Academia Praha
Klika, J. (1930): Dendrologie – Listnáče, 1. část, Ministerstvo zemědělství RČS, Praha
Pilát, A. (1953): Listnaté stromy a keře našich zahrad a parků, SZN Praha

Diskusní téma: Starý buk lesní (Fagus sylvatica) v lese u obce Mukařov - Žernovka

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek