Památný javor babyka (Acer campestre), Brno - Pisárky

27.11.2013 22:09
Název: javor babyka - javor poľný - Acer campestre
Čeleď: javorovité – Aceraceae
Synonyma: Javor polní, Acer trilobum, Acer austriacum
Obvod: 268 cm (2006)
Výška: neměřeno
Věk: cca 200 let
Lokalita: V Brně – Pisárkách (cca kilometr od muzea Anthropos po proudu řeky, na rozcestí cyklistických stezek, pod Červeným kopcem při vyústění údolíčka Čertík do údolí Svratky), kat. úz. 61020, parcela č. 923/5. GPS souřadnice: Loc: 49°11'9.466"N, 16°34'10.465"E
Datum vyhlášení za památný strom: 15.1.1987
Popis druhu:
Keř nebo malý strom (10–20 m), pomalu rostoucí, s podélně rozpraskanou borkou a kulovitou korunou. Kmen často zprohýbaný. Letorosty jsou žlutohnědé, krátce pýřité a mají někdy korkovitá žebra. Listy jsou 3–5laločné, 5–10 cm široké, laloky tupé. Čepel je svrchu zelená, na rubu žlutozelená.
 
Ekologie:
Nenáročná a skromná dřevina, snáší zastínění, sucho i vlhko, mělké půdy. Je to strom pahorkatin a nižších poloh, světlých lesů, lesostepí, křovinatých, výslunných strání, polních mezí, lužních lesů (nesnáší však záplavy). Snadno obráží z pařezů.
 
Rozšíření:
Evropa, Malá Asie, Kavkaz, Írán.
 
Význam:
Díky pomalému růstu má tvrdé a kvalitní dřevo (nejkvalitnější ze všech našich javorů), které se s oblibou používalo na výrobu dýmek. V současnosti lesnicky i sadovnicky pěstovaná dřevina. Ve výsadbách se používají jako solitera, ale i do skupi a do alejí.
 
Poznámka k tomuto exempláři:
Z tohoto stromu jsem poněkud na rozpacích. Jednak moc nechápu, proč je památným (jsou v Brně hezčí babyky, viz třeba ta na Božetěchově), a pokud už památným je, tak proč není lépe ošetřován. Dala by se mu věnovat větší pozornost a péče.
Zdroje:
Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, 1. díl, Academia Praha
Hurych, V. (1985): Sadovnictví, SZN Praha
Koblížek, J. (2000): Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků, Freedom DTP Studio a nakladatelství SURSUM Tišnov
kolektiv autorů (1997): Květena ČR, 5. díl, Academia Praha
Památné stromy města Brna (2005): OŽP Magistrátu města Brna
 
Poslední aktualizace článku: 27.11.2013

Diskusní téma: Památný javor babyka (Acer campestre), Brno - Pisárky

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek