Jilm horský (Ulmus glabra) v rezervaci Biala Woda - Jaworki, Polsko

27.11.2013 22:36
Název: jilm horský – brest horský – wiąz górski – Ulmus glabra
Synonyma: Ulmus scabra, Ulmus excelsa, Ulmus corylacea, Ulmus montana, Ulmus campestris, Ulmus nuda, jilm drsný, jilm lysý
Čeleď: Ulmaceae – jilmovité
Obvod: 525 cm (2006)
Věk: 200+
Lokalita: rezervace Biala Woda v polských Pieninách, na kraji obce Jaworki
Popis druhu:
Mohutný strom, dorůstající běžně výšky 20–30 (výjimečně až 40) m, se štíhlým kmenem bez výmladků. Koruna je široká, nepravidelná, ze silných větví, hustě olistěná, s vějířovitým obrysem. V zimě je dobře patrné vidličnaté větvení větévek. Mladé letorosty jsou štětinatě chlupaté, později lysé, červenohnědé.
Kořenový systém je mohutný, se silným hlavním kořenem. Dobře kotví v půdě. Vytváří nápadné zploštělé kořenové náběhy.
Kůra je v mládí tmavošedá, už od 10 let věku s hluboce podélně rozpukanou borkou.
Listy obvejčité, 7–16 cm dlouhé a 5–10 cm široké, hrubě 2–3× pilovité, na konci až laločnaté, na bázi asymetrické, na líci drsné, přitiskle chlupaté, na rubu chlupaté. Na líci jsou listy tmavozelené, na rubu světlezelené.
 
Ekologie:
V našich podmínkách roste v pahorkatinách a v podhorském pásmu. Snáší i silný zástin, zejména v mládí. Je ale náročný na vláhu, nesnáší vysýchavé půdy. Ty vyžaduje hluboké, bohaté, svěží až vlhké, obohacené dusíkatými látkami.
 
Původ a rozšíření:
Původem je v Evropě od Britských ostrovů až po Ural, na sever do Norska, Švédska a Finska, na jihu pouze v horách severního Španělska, Itálie a Balkánského polostrova. Izolovaně se dále vyskytuje na Krymu a Kavkaze, přes Sibiř se však dostává až na Sachalin a do Japonska.
 
Význam:
Má trvanlivé dřevo, které je využíváno ve stavebnictví, truhlářství a nábytkářství.V sadovnických úpravách dříve hojný strom, který se vysazoval do stromořadí nebo do parků do skupin, někdy i jako solitéra (okrasné kultivary). V minulosti však velké množství jilmů u nás vyhynulo na grafiozu a do výsadeb se teprve zkouší znovu zavádět.
 
Poznámka k tomuto exempláři:
Krásný exemplář mohutného jilmu, pro mne o to cennější, že ze svého okolí neznám žádný jiný podobný. Památný strom, chráněný polskými úřady, rostoucí v srdci Pienin.
Zdroje:
Dostál, J. (1989): Nová květena ČSSR, 1. díl, Academia Praha
Kavka, B. (1995): Sadovnická dendrologie I. – Listnaté stromy, EDEN Brno
Koblížek, J. (2000): Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků, Freedom DTP Studio a nakladatelství SURSUM
kolektiv autorů (1987): Květena České socialistické republiky, 1. díl, Academia Praha
 
Poslední aktualizace článku: 27.11.2013

Diskusní téma: Jilm horský (Ulmus glabra) v rezervaci Biala Woda - Jaworki, Polsko

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek