Javor stříbrný (Acer saccharinum) v Brně - Řečkovicích

13.03.2014 19:11
Název: javor stříbrný – javor strieborný – Acer saccharinum L.
Čeleď: javorovité – Aceraceae
Synonyma: Acer dasycarpum Ehrh.
Obvod: cca 480 cm (2006)
Věk: cca 200
Lokalita: v Brně – Řečkovicích, na Palackého náměstí
 
 
Popis druhu: 
Strom 20–30 (40) m vysoký, podobný javoru mléči (Acer platanoides), s rozkladitou korunou a borkou, která je v mládí hladká a ve stáří se odlupuje v pruzích a je šedá až hnědošedá. Kmen bývá krátký, letorosty zpočátku zelené, později červenohnědé.
Listy má hluboce 5–7dílné, 7–15 cm dlouhé a 6–14 cm široké. Laloky jsou nepravidelně ostře 2× pilovité. Listy jsou na rubu stříbřitě bílé, na podzim pak žloutnou.
 
Ekologie: Rychle rostoucí krátkověká dřevina, odolná vůči mrazu, emisím, prachu a suchu, snáší polostín.
 
Rozšíření: Pochází ze střední části Severní Ameriky, do Evropy poprvé dovezen 1725, do Čech 1835 (Praha – Královská obora).
 
Význam: U nás se vysazuje v parcích jako okrasná dřevina. Dřevo je méně kvalitní než u domácích javorů.
 
Poznámka k tomuto jedinci: Brněnský památný strom. Na svůj věk je to poměrně zdravý a vitální strom, kterému by však prospělo, kdyby měl kolem sebe více prostoru. Teprve tehdy by se mohl ukázat v celé své parádě. Rozvolnění okolního porostu (to je zahradnický eufemismus pro kácení) by bylo žádoucí.
 
Zdroj: 
Památné stromy města Brna, OŽP Magistrátu města Brna, 2005 
Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků, Koblížek, J., Freedom DTP Studio a nakladatelství SURSUM 2000 
Sadovnictví, Hurych, V., SZN Praha, 1985 
Nová květena ČSSR, 1. díl, Dostál, J., Academia 1989 
Květena ČR, 5. díl, kolektiv autorů, Academia 1997
 

Diskusní téma: Javor stříbrný (Acer saccharinum) v Brně - Řečkovicích

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek